Reference

2019

Referenční list
ZDS Karviná Nové Pole HKV 2x DN200
Velikost - 304.07 KB

ZDS Karviná Nové Pole HKV 2x DN200​

Datum realizace: 04. – 12. 2019
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Karviná

Referenční list
REFERENČNÍ LIST IED TOL
Velikost - 550.45 KB

REFERENČNÍ LIST IED TOL

Datum realizace: 2016-2019
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Olomouc

Referenční list
RCHS 6 včetně parovodu a řešení TZ
Velikost - 131.29 KB

RCHS 6 včetně parovodu a řešení TZ

Datum realizace: 09 – 12. 2019
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Závod Elektrárna Třebovice
 

Referenční list
Výměna ohříváku topné vody ZV1 a ZV2
Velikost - 298.6 KB

Výměna ohříváku topné vody ZV1 a ZV2

Datum realizace: 05 – 9.2019
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Závod Teplárna Olomouc

Reference 2018


Referenční list
TPŘ Dodávka a výměna obou sekcí EKO kotle K1
Velikost - 1.55 MB

TPŘ Dodávka a výměna obou sekcí EKO kotle K1

Datum realizace: 06. – 7. 2018
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s 
Místo realizace: Přerov


Referenční list
TPŘ Výměna LUVA K2
Velikost - 1.19 MB

TPŘ Výměna LUVA K2

Datum realizace: 09. – 10. 2018
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s 
Místo realizace: Přero

Reference 2017


Referenční list
PO - Průmyslová zóna Poruba
Velikost - 159.51 KB

PO - Průmyslová zóna Poruba

Datum realizace: 09. – 11. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Humpolec (727 953 616)


Referenční list
Denitrifikace kotle K3 na TKV
Velikost - 120.86 KB

Denitrifikace kotle K3 na TKV 

Datum realizace: 03. – 10. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Wenglorz (724 262 282)


Referenční list
Výměna HKV 2xDN600 podzem. Š4A – II. etapa 2. část
Velikost - 152.43 KB

Výměna HKV 2xDN600 podzem. Š4A – II. etapa 2. část

Datum realizace: 05. – 07. 2017
Objednatel: Ing. Petr Kopec s.r.o.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Popiolek (725 842 796)


Referenční list
Oprava přehříváku kotle K8
Velikost - 142.62 KB

Oprava přehříváku kotle K8

Datum realizace: 06. – 09. 2017
Objednatel: Veolia Energie Kolín a.s.
Provozovatel: Veolia Energie Kolín a.s.
Místo realizace: Kolín
Kontaktní osoba objednatele: p. Vokřál  (602 604 552)


Referenční list
Kogenerační jednotka TONAK
Velikost - 642.07 KB

Kogenerační jednotka TONAK

Datum realizace: 08. – 12. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Nový Jičín
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Gaďourek (724 373 482)


Referenční list
TKV Modernizace RS1
Velikost - 449.45 KB

TKV Modernizace RS1

Datum realizace: 07. – 09. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Popiolek (725 842 796)


Referenční list
K JM SPŠCH rozvod horké vody 2x DN 100, 220m, Ostrava-Zábřeh
Velikost - 154.66 KB

K JM SPŠCH rozvod horké vody 2x DN 100, 220m, Ostrava-Zábřeh

Datum realizace: 06. – 07. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Urban (606 779 997)


Referenční list
TFM K3 RGO Vzduchové okruhy včetně ventilátoru
Velikost - 388.89 KB

TFM K3 RGO Vzduchové okruhy včetně ventilátoru

Datum realizace: 08. – 10. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Frýdek - Místek


Referenční list
TKV Modernizace rozvoden 6kV páteřní část – výměna ochran
Velikost - 223.67 KB

TKV Modernizace rozvoden 6kV páteřní část – výměna ochran

Datum realizace: 04. – 10. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Karviná


Referenční list
TFM RGO K3 vzduchové okruhy včetně ventilátoru
Velikost - 141.26 KB

TFM RGO K3 vzduchové okruhy včetně ventilátoru

Datum realizace: 09. – 11. 2017
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s
Místo realizace: Frýdek - Místek
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Bonczek (725 028 558)

Reference 2016


Referenční list
Denitrifikace kotlů K1, K2, K4 na TKV (kotel K1 a K2)
Velikost - 120.65 KB

Denitrifikace kotlů K1, K2, K4 na TKV (kotel K1 a K2)

Datum realizace: 04. – 11. 2016
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Wengorz (724 262 282)


Referenční list
Výměna HKV 2xDN600 podzem. Š4A – II. etapa 1. část
Velikost - 151.34 KB

Výměna HKV 2xDN600 podzem. Š4A – II. etapa 1. část

Datum realizace: 06. – 08. 2016
Objednatel: Meccano, s.r.o.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Wengorz (724 262 282)


Referenční list
K OS TV Š 774.14 až Š 774.17, MŠ, 2xDN
Velikost - 154.63 KB

K OS TV Š 774.14 až Š 774.17, MŠ, 2xDN 250 až 100 – 192 m

Datum realizace: 06. – 09. 2016
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Kučera (721 536 339)


Referenční list
KR – Areál Zajíc
Velikost - 117.04 KB

KR – Areál Zajíc

Datum realizace: 11. – 12. 2016
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Krnov
Kontaktní osoba objednatele: p. Čermák (724 154 599)


Referenční list
TFM Oběhové čerpadlo č. 2
Velikost - 112.48 KB

TFM Oběhové čerpadlo č. 2

Datum realizace: 2016
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Frýdek - Místek
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Markus (725 558 198)


Referenční list
Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc
Velikost - 117.67 KB

Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc 

Datum realizace: 06. – 12. 2016
Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Omlomouc
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Šindler (724 118 165)

Reference 2015


Referenční list
Denitrifikace kotlů K1, K2, K4 na TKV (kotel K4)
Velikost - 219.46 KB

Denitrifikace kotlů K1, K2, K4 na TKV (kotel K4)

Datum realizace: 04-11/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s 
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Wengorz (724 262 282)


Referenční list
Montáž technologie DeSOx na K1,K3 na ČSM – Sever vč. výroby ocelové konstrukce (OK)
Velikost - 241.94 KB

Montáž technologie DeSOx na K1,K3 na ČSM – Sever vč. výroby ocelové konstrukce (OK)

Datum realizace: 05-07/2015
Objednatel:EVECO Brno, s.r.o.
Provozovatel: Veolia Průmyslové služby, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Hrbáček (737 248 128)
 


Referenční list
ZV změna konfigurace SCZT
Velikost - 214.62 KB

ZV změna konfigurace SCZT

Datum realizace: 06-11/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Beňo (725 589 570)


Referenční list
Výměna membránové stěny kotle K6
Velikost - 209.74 KB

Výměna membránové stěny kotle K6

Datum realizace: 09-10/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Utilities Žiar nad Hronom,a.s.
Místo realizace: Žiar nad Hronom
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Kušík (+421 917 647 082)


Referenční list
Prim. a sek. opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM-Sever – etapa I/b + II/a
Velikost - 210 KB

Prim. a sek. opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM-Sever – etapa I/b + II/a

Datum realizace: 02-11/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Průmyslové služby, a.s
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Bonczek (725 028 558)


Referenční list
Variabilní přepojení potrubí STV a HV mezi ČSM Sever a Darkov 2
Velikost - 258.88 KB

Variabilní přepojení potrubí STV a HV mezi ČSM Sever a Darkov 2

Datum realizace: 04-09/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Průmyslové služby, a.s
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Kopta (725 849 079)


Referenční list
Výměna vratného potrubí IV. Etapa – Velkomoravská - Wolkerova
Velikost - 272.08 KB

Výměna vratného potrubí IV. Etapa – Velkomoravská - Wolkerova

Datum realizace: 02-10/2015
Objednatel/Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Olomouc
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Gaďourek (724 373 482)


Referenční list
Obnova kouřového ventilátoru kotle K8 v EKO
Velikost - 212.67 KB

Obnova kouřového ventilátoru kotle K8 v EKO

Datum realizace: 07-08/2015
Objednatel:EVECO Brno, s.r.o.
Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace: Kolín
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Čupr (737 241 555)

Reference 2014

RCHS č. 4.1 včetně parovodů a řešení TZ

Datum realizace: 09-12/2014 
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s. 
Místo realizace: Elektrárna Třebovice 
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromjak

Generální oprava kotle K4

Datum realizace: 03-11/2014 
Objednatel: Vítkovice Power Engineering, a.s. 
Místo realizace: Teplárna Karviná Kontaktní osoba objednatele: p. Vrána

Snížení emisí z CZT Olomouc – Horkovod – třída Svobody – Vídeňská – 17. listopadu

Datum realizace: 04-11/2014
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s. 
Místo realizace: Olomouc 
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Petřík

Ekologizace kotle K2 v ETB

Datum realizace: 04-10/2014 
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s. 
Místo realizace: Elektrárna Třebovice 
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromjak

Odsíření kotlů K3 – K4 v ETB

Datum realizace: 06-07/2014 
Objednatel: Envirmine Energo, a.s. 
Místo realizace: Elektrárna Třebovice 
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Foltýn

Ocelové konstrukce pro stavbu „Odsíření kotlů K2-K4 na TKV“

Datum realizace: 06-11/2014 
Objednatel: TENZA a.s. 
Místo realizace: Teplárna Karviná 
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Ryba

Běžná oprava kotlů K3, K4, K5 v ETB

Datum realizace: 04-10/2014 
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s. 
Místo realizace: Elektrárna Třebovice 
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromjak

Běžná oprava kotlů K1, K2, K3, K4 v Teplárně Karviná

Datum realizace: 03-08/2014 
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s. 
Místo realizace: Teplárna Karviná 
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Souček

Reference 2013

Rozšířená generální oprava kotle K4

Datum realizace: 05-10/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice 
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromjak

Opravárenská část K3

Datum realizace: 05-10/2013
Objednatel: Vítkovice Power Engineering, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba objednatele: p. Vrána

Výměna převáděcích parovodů PK8-PK9 kotle K2

Datum realizace: 06-07/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Přerov
Kontaktní osoba objednatele: p. Menšík

Běžná oprava kotle K1 a K2

Datum realizace: 06–07/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Přerov
Kontaktní osoba objednatele: p. Menšík

Rekonstrukce kouřovodu kotle K4

Datum realizace: 08-09/2013
Objednatel: Envirmine Energo, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Foltýn

Generální oprava horkovodu 2xDN600, v úseku TČA – PB 33

Datum realizace: 06-12/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: p. Helešic

Generální oprava horkovodu tř. 17. listopadu

Datum realizace: 07-09/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Olomouc
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Šindler

Výstavba nová redukční stanice č.3 včetně parovodů a řešení teplé zálohy

Datum realizace: 09-12/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Šesták

Montáž technologie odsíření DESOx kotlů K3 a K4

Datum realizace: 10-12/2013
Objednatel: Envirmine Energo, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Foltýn

Výměna potrubí horké vody DN600, JM Š103-Š104

Datum realizace: 05-07/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba objednatele: p. Martinec

Generální oprava parovodu Nemocnice Přerov

Datum realizace: 08-10/2013
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Přerov
Kontaktní osoba objednatele: p. Pelíšek

Rekonstrukce zauhlovacích cest

Datum realizace: 09-12/2013
Objednatel: Dalkia Kolín, a.s.
Místo realizace: Kolín
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Svoboda

Reference 2012

Oprava kotle K12

Datum realizace: 06/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba: p. Chromjak

Stavba technologie spoluspalování biomasy na kotli K3

Datum realizace: 01/2012 - 06/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Botlík

Rekonstrukce kobek v rozvodně R6kV

Datum realizace: 03/2012 - 08/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Niessner

Oprava kotle K1

Datum realizace: 06/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba: p. Vrána

Výměna vypínačů HL 4-8 v rozvaděči R1-6kV

Datum realizace: 09/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Krnov
Kontaktní osoba: p. Uherek

Rekonstrukce zvyšovací stanice oběhové vody v Elektrárně Třebovice

Datum realizace: 04-09/2012
Objednatel: AQUA - STYL spol.s.r.o.
Místo realizace Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba: Ing. Čech

Nová automatická linka kondenzátní strany chemické úpravny vody

Datum realizace: 11/2012 – 03/2013
Objednatel: Dalkia Mariánské Lázně, a.s.
Místo realizace: Teplárna Mariánské Lázně
Kontaktní osoba: p. Novák

Rekonstrukce tepelných rozvodů a redukční stanice

Datum realizace: 08/2011 - 02/2012
Objednatel: Dalkia Industry CZ, a.s.
Místo realizace: Důl ČSM
Kontaktní osoba: p. M. Svoboda

Modernizace výměníkové stanice – Stařič

Datum realizace: 10/2011 - 02/2012
Objednatel: Dalkia Industry CZ, a.s.
Místo realizace: Důl Staříč
Kontaktní osoba: Ing. Mikula

Výroba a montáž opláštění centrálního zdroje chladu Nová Karolína

Datum realizace: 02/2012 - 03/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Pšenica

Náhrada FM Samistar pro kouřový ventilátor a sekundární ventilátor kotle K5

Datum realizace: 02/2012 - 08/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Niessner

Generální oprava kotle K2

Datum realizace: 07/2012 - 10/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba: Ing. Vrána, p. Souček

Generální oprava tepelného napáječe č. 2, DN500, Havířov, V. etapa

Datum realizace: 05/2012 - 09/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba: p. Tešnar

Rozšířená generální oprava kotle K2

Datum realizace: 05/2012 - 10/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Frýdek - Místek
Kontaktní osoba: p. Dobrovolský

Modernizace SKŘ plynových hořáků kotle K6

Datum realizace: 07/2012 - 10/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba: Ing. Recman

Instalace TG10 (točivá redukce TR320)

Datum realizace: 10/2012 - 11/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Ostrava střed
Kontaktní osoba: Ing. Čurda

Oprava komínu 123 a kouřovodu

Datum realizace: 07-08/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Krnov
Kontaktní osoba: p. Morbitzer

Oprava kotle K3

Datum realizace: 05/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba: Ing. Vrána, p. Souček

Oprava kotle K12

Datum realizace: 05/2012 - 06/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba: p. Havlásek

Úprava středotlaké a protitlaké sítě na provozu – Energetika 2

Datum realizace: 06/2012 - 11/2012
Objednatel: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Místo realizace: Třinec
Kontaktní osoba: Ing. V. Martin

Generální oprava vypínačů 6kV

Datum realizace: 09/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba: p. Kašný

Oprava kotle K2

Datum realizace: 07/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Přerov
Kontaktní osoba: p. Menšík

Odprášení zauhlovacích cest

Datum realizace: 10-12/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba: Ing. Recman

Instalace kotlů K5, K6 a výměníku

Datum realizace: 10/2012 - 12/2012
Objednatel: Dalkia Industry CZ, a.s.
Místo realizace: Důl Staříč
Kontaktní osoba: Ing. Mikula

Oprava kotle K13

Datum realizace: 09/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba: p. Havlásek

Montáž rozvodny vody chlady

Datum realizace: 10/2012 - 11/2012
Objednatel: Dalkia Industry CZ, a.s.
Místo realizace: Důl ČSA
Kontaktní osoba: Ing. Pšenica

Připojení horkovodu Trojhalí - Karolína

Datum realizace: 01-12/2012
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Pšenica

Reference 2011

Generální oprava povrchové rozvodny 22 a 6 kV

Datum realizace: 09/2010 - 02/2011
Objednatel: Dalkia Industry CZ, a.s.
Místo realizace: Důl Doubrava Sever
Kontaktní osoba: Ing. Pěgřím

Oprava kotle K4

Datum realizace: 05-06/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromják

Oprava kotle K3

Datum realizace: 07/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Chromják

Oprava kotle K13

Datum realizace: 08-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Havlásek

Výměna vyzdívek dna spalovací komory kotle K13

Datum realizace: 08-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Havlásek

Oprava kotle K14

Datum realizace: 09-10/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Havlásek

Rekonstrukce vratného kondenzátu z centrálního zdroje tepla

Datum realizace: 11-12/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Elektrárna Třebovice
Kontaktní osoba objednatele: p. Švrlanský

Kotel K2- Teplárna Přívoz - spalování přebytků koksárenského plynu

Datum realizace: 06-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Ostrava střed
Kontaktní osoba objednatele: p. Řepišťák

Opravy kotlů K1, K2, K3 a K4

Datum realizace: 05-11/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Ostrava střed
Kontaktní osoba objednatele: p. Řepišťák

Frekvenční měnič napájecího čerpadla N51

Datum realizace: 01-07/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Olomouc
Kontaktní osoba objednatele: p. Niessner

Generální oprava tepelného napáječe č. 2, DN500, Havířov, IV. etapa

Datum realizace: 05-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: p. Tešnar

Míchací centrum na biomasu

Datum realizace: 05-10/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna ČSA
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Recman

Míchací centrum na biomasu

Datum realizace: 06-08/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Teplárna Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Recman

Generální oprava horkovodu DN600, Karviná, úsek U18-U13

Datum realizace: 06-10/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Karviná
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Helešic

Generální oprava horkovodu v úseku F7-F71

Datum realizace: 07-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Frýdek - Místek
Kontaktní osoba objednatele: p. Hyl

Generální oprava primárního horkovodu DN500 v úseku F5/A-F7

Datum realizace: 05-09/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Frýdek - Místek
Kontaktní osoba objednatele: p. Hyl

Generální oprava potrubí dimenze DN200, ul. Volgogradská

Datum realizace: 07-08/2011
Objednatel: Dalkia Česká republika, a.s.
Místo realizace: Ostrava
Kontaktní osoba objednatele: p. Fridrich

Montáž propoje potrubních tras Bioelektrárny Kutná Hora

Datum realizace: 05-07/2011
Objednatel: G-MAR PLUS, s.r.o.
Místo realizace: Kutná Hora
Kontaktní osoba objednatele: p. Šeliga