Chemické laboratoře v Ostravě jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a registrovány pod čísly 1470.

Inspekční orgán AmpluServis registrovaný pod číslem 4047 je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17020 a je způsobilý poskytovat akreditované inspekční služby i dalším subjektům, nejen své mateřské organizaci.

Úspěšná certifikace společnosti podle norem řady ISO 9000 začíná v roce 1999. Od roku 2007 je AmpluServis držitelem certifikátu integrovaného systému řízení, tj. systému managementu kvality certifikovaného dle ČSN EN ISO 9001. Později jsme pak byli certifikování v oblasti systémů managementu ochrany životního prostředí certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikovaného nyní dle ČSN ISO 45001. Od roku 2022 jsme certifikování v oblasti systému protikorupčního nanagementu dle ČSN ISO 37001.

AmpluServis je od roku 2011 certifikován v systému řízení výroby pro tavné svařování v rozsahu požadavků evropských norem ČSN EN ISO 3834-2 a dále vlastní certifikát na výrobu ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-1.

Certifikáty

Certifikát ČSN ISO 37001 AmpluServis.pdf

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 CZ, EN

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 CZ, EN

Certifikát 45001 AS

Osvědčení o akreditaci 117/2017

Osvědčení o akreditaci 84/2020

Osvědčení o autorizaci: Ing. Ivo Strak - autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Osvědčení o autorizaci: Ing. Martin Svoboda - autorizovaný technik v oblasti technologická zařízení staveb

Certifikát na proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2

ES certifikát na výrobu ocelových konstrukcí dle EN 1090-2 do EXC3

Osvědčení o registraci - Český metrologický institut

Potrubní oprávnění

Certifikát pro montáže HART-PIPE

Ostatní oprávnění

Oprávnění 7708/7/21/PZ-M,R-a,c,e,f,g k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění na vyhrazená technická tlaková zařízení na Slovensku 209/4/2015

Oprávnění na vyhrazená technická tlaková zařízení v Polsku

Oprávnění 1193/7/05/ZZ - M,O,G,R,Z,Z/E - I,II,V k montáži, opravám, generálním opravám a rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám výtahů ...

Oprávnění 4355/7/03/PZ - M - III,V,VI,VII k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění 1234/7/09TZ-M,O,R-NA,K1 k montáži, opravám a rekonstrukcím vyhrazených tlakových zařízení a ...

Oprávnění 9732/7/02/EZ-M,O,R-E1/B k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Oprávnění PZ 2-M-R I,II pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení plynových

Oprávnění TZ-M-R-N-NP I,II - K I,II,III,IV pro montáž, opravy, reviza a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových

Oprávnění ZZ - R I, II pro revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích

Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení