V rámci 3. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita předložila společnost AmpluServis jednu žádost o podporu.
Název projektu:

Pořízení elektromobilu do společnosti AmpluServis


Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 1 elektromobilu.

Úměrná míra podpory:
24,75%

Cíle projektu:
Projekt reaguje na problém znečištění ovzduší v důsledku produkce emisí z dopravy ve městech v Moravskoslezském kraji.

Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.

OP PIK