Představenstvo

Předseda představenstva Ing. Reda Rahma
Místopředseda představenstva Ing. Martin Bernard
Člen představenstva Maxime Pierre Claude Marsault

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady Ing. Miluše Poláková
Místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
Člen dozorčí rady Ing. Robert Talajka

Ředitel společnosti

Ing. Miroslav Pajchl