Prioritou skupiny Veolia je vytvořit pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které umožní nasměrovat co nejvíce energie a talentu pro dosažení společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků. Vytváří proto nadstandardní pracovní podmínky, poskytuje zajímavé benefity a její prioritou je profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců a bezpečnost práce.

Vzdělávání zaměstnanců

Skupina Veolia v ČR se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců, což patří k prioritám skupiny. Jde o neoddělitelnou součást firemní kultury i významný faktor odlišení společnosti na trhu. Kompletní vzdělávání zaměstnanců skupiny zajišťuje Institut environmentálních služeb, a.s., (IES) se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů, z nichž je řada akreditována MŠMT. IES je významnou složkou mezinárodní sítě tréninkových center skupiny Veolia, tzv. Campusů Veolia.
www.institutes.cz

Bezpečnost práce

Veolia se zaručila poskytovat ještě lepší ochranu všem zaměstnancům před pracovními riziky a zlepšovat bezpečnost na pracovišti. Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia. Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO zprostředkovává také kodexy bezpečnosti práce. Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci.


Kodex manažerského chování

Kodex manažerského chování je nepostradatelným nástrojem budování firemní kultury skupiny Veolia, protože umožňuje dosáhnout větší vnitřní soudržnosti, nabýt na energičnosti a vitalitě a lépe reagovat na neustále změny na trhu.


Diverzita

Veolia klade velký důraz na sociální soudržnost a stabilitu, především pak v obdobích organizačních změn. Velkou pozornost proto věnuje kvalitě sociálního dialogu s orgány zastupujícími zaměstnance, jakož i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace. Skupina Veolia prosazuje náborovou politiku navrženou tak, aby lidem ohroženým na trhu práce usnadnila nalezení pracovního uplatnění.

Kodex bezpečnosti

Pravidla VŽDY BEZPEČNĚ

Kodex manažerského chování