Skupina Veolia dbá na dobré vztahy se všemi dodavateli, akcionáři a zákazníky, kterým se zavazuje k dobrovolnému plnění nadstandardních zákaznických limitů. Firma má vlastní etický kodex a realizuje odpovědnou strategii nákupu. Skupina Veolia vede prostřednictvím vlastních výchovně vzdělávacích projektů širokou veřejnost k ochraně životního prostředí a pečuje o rozvoj místních komunit.


zakaznici 925x300

Zákazníci


Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho bohatého know-how získaného dlouholetým působením na trhu v České republice. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.

Etika a compliance


Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je závazný pro všech 174 000 zaměstnanců na pěti světových kontinentech.

Etický kodex Veolia

Etický kodex - plakát

Spolupráce se školami a osvěta

Společnosti skupiny Veolia organizují výchovně vzdělávací soutěže pro žáky základních a středních škol. Skupina dlouhodobě spolupracuje také s odbornými vysokými školami v oboru vodohospodářství i energetiky. Cílem je vytváření studijních programů šitých na míru, vyhledávání a podpora talentovaných studentů, odborné vedení bakalářských a diplomových prací, studijní stáže a odborná praxe v rámci společností skupiny Veolia.