Každý zaměstnanec skupiny Veolia může jednou za rok na jaře podat žádost o finanční podporu (grant) ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí ve svém volném čase (po práci nebo o dovolené), z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě jako dobrovolník. Donorem programu jsou společnosti skupiny Veolia. Více informací naleznete na www.nfveolia.cz.
Pro název programu MiNiGRANTY® VEOLIA získal Nadační fond Veolia v roce 2013 ochrannou známku s desetiletou dobou platnosti.


Zaměstnanci Veolia Energie se v projektu Minigranty angažovali v roce 2016 již po sedmé.


> přijato 83 žádostí
> schváleno 24 žádostí
> podpora celkem 500 tisíc korun

minigranty 2015
Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě či přispívá k zachování kulturního dědictví.