Realizace projektů

Hlavním předmětem činnosti střediska Realizace projektů jsou kompletní dodávky pro investice a údržbu v sektoru energetiky. Specializujeme se především na výstavbu, ekologizaci, rekonstrukce, opravy, prevenci a udržování energetických zařízení v teplárnách a elektrárnách, ale i na zařízení v průmys…

Více informací

Expertní činnost

Nabízíme REVIZE VZT (vyhrazených technických zařízení) REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA TERMOVIZE NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLY (RT, PT, VT atd.) PORADENSTVÍ V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A MATERIÁLOVÉ DIAGNOSTIKY Zaručujeme DLOUHOLETÉ ZKU…

Více informací

Chemické služby

Chemické laboratoře společnosti v Ostravě jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a registrovány pod číslem 1470. Ostatní laboratoře jsou vedeny jako provozní laboratoře pod dohledem výše uvedené akreditované laboratoře. Naše akreditované laboratoře splňují …

Více informací

Speciální činnosti

Při provádění prací je pro nás samozřejmostí udržování pořádku a čistoty na pracovišti dodržování technologického postupu provádění opravy dodržování dohodnutých termínů respektování návaznosti na jiné profese dodržení dohodnutého nástupu a dohodnutých přerušení v rámci provozu dodržení cen…

Více informací

Reference

Reference 2021 Referenční list Dodávka a montáž ohříváku ŠO3 vč. navazujících potrubních celků Datum realizace: 2020-2021Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.Provozovatel: Veolia Energie ČR, a.s.Místo realizace: Elektrárna Třebovice Referenční list Kompletní výměna potrubí DN200…

Více informací