Naším cílem je

  • BÝT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM SPOLEHLIVÝM, SERIÓZNÍM A STABILNÍM PARTNEREM
  • POSKYTOVAT KVALITNÍ A PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
  • ÚSPĚŠNĚ VYUŽÍVAT BOHATÉHO KNOW-HOW ZÍSKANÉHO DLOUHOLETÝM PŮSOBENÍM NA TRHU

Oprava

Klientům pomáháme snížit jejich náklady a tím, že převezmeme starost o údržbu jejich zařízení, jim umožníme plně se soustředit na jejich hlavní obor podnikání. Naši zaměstnanci vždy jednají s klienty profesionálně v souladu s pravidly našeho interního Etického kodexu.

Uvědomujeme si, že potřeby našich klientů se rychle vyvíjí. Dynamický a konkurenční energetický trh i legislativa v oblasti životního prostředí kladou velké nároky na spolehlivost a bezvadnou funkci technologických zařízení, proto firmy požadují stále kvalitnější externě nakupované služby. AmpluServis potřeby svých zákazníků díky svému dlouholetému působení v energetice dobře zná a klade velký důraz na zajištění vysoké kvality dodávaných prací a služeb. Průběžně sledujeme vývoj požadavků našich klientů, přizpůsobujeme jim svou strategii a postupně rozšiřujeme nabídku služeb. Orientace na mezinárodní standardy a akreditované postupy jsou naší konkurenční výhodou, která nám umožňuje odlišit se od běžných dodavatelů, jež nevěnují kvalitě prací a služeb tak velkou pozornost.

Mezi naše zákazníky patří společnosti působící na energetickém trhu, ale také firmy z chemického, petrochemického, potravinářského, hutnického průmyslu a dalších odvětví. Snahou AmpluServisu je rozšiřovat služby i mimo Českou republiku, především v rámci střední Evropy.