Hlavním předmětem činnosti střediska Realizace projektů jsou kompletní dodávky pro investice a údržbu v sektoru energetiky. Specializujeme se především na výstavbu, ekologizaci, rekonstrukce, opravy, prevenci a udržování energetických zařízení v teplárnách a elektrárnách, ale i na zařízení v průmyslu chemickém, potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích.
Kotel

Nabízíme

 • VÝSTAVBU, EKOLOGIZACE, REKONSTRUKCE, OPRAVY A ÚDRŽBU PRŮMYSLOVÝCH KOTLŮ
 • VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A OPRAVY ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU A PŘÍPRAVU PALIVA
 • VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A OPRAVY ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ
 • OPRAVY OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ
 • OPRAVY ŽÁRUVZDORNÝCH VYZDÍVEK A ŠAMOTÁŘSKÉ PRÁCE
 • DÍLENSKÉ PRÁCE
 • OPRAVY, DODÁVKA A SERVIS ELEKTROZAŘÍZENÍ
 • ČINNOSTI SE SPECIÁLNÍM NÁŘADÍM S OBSLUHOU

Zaručujeme

 • DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI Z OBORU OPRAV, MONTÁŽÍ A REVIZÍ NA ELEKTROZAŘÍZENÍ A ROZVODECH V ENERGETICE A STAVEBNICTVÍ
 • ODBORNOU KONZULTAČNÍ A PORADENSKOU ČINNOST
 • KOLEKTIV ODBORNÝCH A KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ
 • VYSOKOU KVALITU PROVEDENÝCH PRACÍ
 • BEZPEČNOST DODÁVEK
DÍLENSKÉ ČINNOSTI

Nabízíme

zpracování cenové nabídky
projektovou dokumentaci
zpracování technologických postupů
zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů
zajištění nestandardních materiálů
zpracování revizních zpráv a protokolů
technickou pomoc při řešení výrobních problémů
poradenskou a informační činnost

Zaručujeme

vysokou kvalitu provedených prací s prodlouženou záruční lhůtou
 

Obrábění

 • soustružení do oběžného průměru uchycení 550 mm a délky 4 000 mm a do 910 mm o délce do 2 000 mm, čelní soustružení do 1 200 mm
 • frézování na univerzální konzolové fréze s rozměry stolu 316 x 1600 mm
 • broušení rovinné na brusce s rozměry stolu 200 x 600 mm
 • vrtání na radiálních vrtačkách s rozměry stolu 1475 mm x 900 mm a max. 40 mm
 • vodorovné obrábění s obráběcí délkou 250 mm a průměrem stolu 500 mm
 • vyvrtávání na vodorovné vyvrtávačce o průměru vřetena 80 mm, max. točný průměr 500 mm s rozměry stolu 1000 x 1090 mm
 • řezání závitů závitořezem v rozsahu M 4 mm - M 52 mm
 • opracování na svislé obrážečce do průměru 800 mm

Stříhání

 • plechů materiálu třídy 11 do tloušťky 6,3 mm, materiálu třídy 17 do tloušťky 4 mm a šířky 2 000 mm na strojních tabulových nůžkách

Skružování

 • plechů do tloušťky 10 mm a šířky 2 000 mm

Svařování a pálení

 • svářecí stroje WTU 315, 350, MIGATRONIC ( CO2, argon ), plazmový palicí stroj MIGATRONIC, apod.

Specializované činnosti

 • vylévání kluzných ložisek cínovou kompozicí statickou metodou do průměru 250 mm a hmotnosti 70 kg
 • renovace opotřebených částí hřídele do točného průměru 315 mm a délky 3000 mm navařováním v ochranné atmosféře CO2

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

 • výrobu, montáž a opravy ocelových konstrukcí provádíme na základě certifikátu "Velký průkaz způsobilosti"
 • veškeré práce provádíme včetně dodání materiálu a zpracování technické dokumentace

Zámečnické práce

 • výroba, montáž a opravy konstrukcí, vrat, mříží a podobných výrobků včetně dodání materiálu a zpracování technické dokumentace
SERVIS ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nabízíme
kolektiv odborných a kvalifikovaných pracovníků
dlouholeté zkušenosti v oboru oprav, montáží a revizí na elektrozařízení a rozvodech v energetice a stavebnictví
vybavenost potřebným technickým zařízením a zázemím
provádění elektroprací včetně dodávky materiálů
odbornou konzultační a poradenskou činnost

Servisní služby a činnosti

 • měření izolačních odporů, polarizačního indexu, ztrátového činitele tg delta a kapacity
 • bezdotykové měření oteplení elektrických spojů za provozu laserovou infrapuškou ze vzdálenosti 1,5 - 40 m
 • měření převodů napětí, magnetizačních proudů, odporů a hodinového úhlu transformátorů v provozu a po opravě
 • čištění a impregnace vinutí motorů, transformátorů, rozvaděčů a jiných zařízení pomocí technologie CT Austria
 • čištění elektrozařízení po požáru technologií CT Austria, nebo použití této technologie pro čištění a impregnaci vinutí motorů, transformátorů, rozvaděčů apod.
 • sušení transformátorů a transformátorového oleje zařízením VH-120 Micafil. Sušení je možno provádět i sprejováním pod vakuem. Výkon zařízení při úpravě 6000 l/ hod., při ohřívání a vymývání transformátoru 12 000 l/ hod.

Montážní služby a činnosti

Na základě oprávnění vydaného ITI Praha v rozsahu:

 • montáže, opravy a údržba zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A a B
 • provádění revizí elektro
 • výroba rozvaděčů nn napětí dodavatelským způsobem v objektech třídy A a B

Na základě osvědčení Obvodního báňského úřadu v Ostravě:

 • činnosti prováděné hornickým způsobem

Na základě osvědčení společnosti ABB:

 • údržba, servis a opravy na vypínačích VD a VF z výrobního programu ABB EJF, Brno

Rekonstrukce rozvoden

Na základě osvědčení Fyzikálně technického zkušebního ústavu Ostrava-Radvanice:

 • montáže, údržba a opravy nevýbušných elektrických zařízení
 • revize rozvoden a spínačů nn, vn, vvn
 • rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn
 • běžné a generální opravy transformátorů, včetně měření a úpravy trafooleje, opravy s vytažením jádra transformátoru
 • běžné a generální opravy elektromotorů nn, vn a generátorů nn, vn
 • opravy kabelových souborů nn, vn, typem Raychema
 • elektroinstalační práce - dodávky a montáž rozvodů nn
 • revize ručního elektrického nářadí
 • repase elektrických rozvoden a transformoven jako například vypínačů, odpojovačů, transformátorů, apod.
 • zkoušky a revize včetně vyhotovení zkušebních protokolů a revizních zpráv na zařízení nn, vn, vvn
 • kompletní dodávky investičních celků (projekt, montáž, zkoušky a revize, uvedení do provozu)
SERVIS A ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÝCH KOTLŮ

Nabízené činnosti jsou vykonávány na základě těchto oprávnění ITI Praha

oprávnění k výrobě, montáži, rekonstrukcím, opravám tlakových nádob stabilních skupiny A, B
oprávnění k výrobě, montáži, rekonstrukcím a opravám částí parních a horkovodních kotlů třídy 1, 2, 3, 4
oprávnění k provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních skupiny A, B a kotlů I. - IV. třídy dodavatelským způsobem

Opravy průmyslových kotlů a montáž tlakových zařízení

 • Revizní a kontrolní činnost revizních techniků pro tlakové nádoby R - TZ - NA, NB
 • opravy a revize napájecích a odkalovacích bubnů, Z - TZ - NA, NB a pro parní kotle R - K - 1, 2, 3, 4, a ZK
 • opravy a revize tlakových systémů kotle
 • opravy napájecích a odkalovacích bubnů, kontrolu a případnou výměnu trubek
 • opravy napájecích nádrží kotle v rozsahu generálních a běžných oprav
 • dodávky nových armatur, případně opravy a repase použitých armatur (odkalovací, odvodňovací a regulační armatury, kondenzační hrnce, vodoznaky, atd.) - při opravě armatur je dodáván atest o opravě dle ČSN 13 3060
 • opravy a repase pojistných ventilů dle ČSN 13 4309-2
 • u roštových kotlů výměny a opravy roštového zařízení, chladícího zařízení, převodovek apod.

Opravy zařízení pro dopravu paliva

 • opravy vyhrnovacích vozíků, veškerých dopravníků - pásových, korečkových, šnekových i řetězových
 • opravy napínacích a hnacích bubnů
 • opravy zásobníků surového uhlí, uzávěrů zásobníků a svodek paliva
 • opravy podavačů surového uhlí
 • výroba atypických dílů i celých sestav

Opravy zařízení pro přípravu paliva

 • opravy trubnatých, tlukadlových, fullerových mlýnů včetně převodovek a olejového hospodářství, částečné i úplné výměny pancéřování mlýnů
 • opravy potrubí uhloprášku, opravy zásobníků a podavačů uhelného prášku
 • opravy práškových hořáků
 • výroba atypických dílů i celých sestav

Opravy zařízení pro odstranění zbytků po spalování

 • opravy odstruskovacího a odpopílkovacího zařízení - drtičů a vynašečů strusky, odpopílkovacích turniketů, šnekových podavačů popílku
 • opravy popílkových potrubí a zásobníků popílku
 • výroba atypických dílů i celých sestav

Opravy ostatních zařízení

 • veškeré opravy filtračních a změkčovacích stanic, chemických úprav vody
 • opravy kompresorových stanic
 • opravy převodových skříní

Žáruvzdorné vyzdívky a šamotářské práce

 • stavba a opravy těžkých vyzdívek spalovacích komor kotlů a pecí
 • stavba a opravy vyzdívek hořáků a sekundárních kanálů
 • stavba a opravy dna spalovací komory tavících kotlů
 • stavba a opravy zadních tahů a stropů kotlů včetně oprav explozních a vstupních dvířek
 • veškeré další šamotářské práce včetně torkretování
 • výměna a opravy čedičových vložek potrubí pro dopravu uhelného prášku, potrubí mlýnských okruhů, opravy a rekonstrukce odstruskovacích žlabů

Zařízení pro tepelné zpracování HM 406 T

 • plně automatizovaná 6-ti kanálová jednotka pro tepelné zpracování, předehřívání a žíhání kovových předmětů, řízená PC

Dále nabízíme speciální nářadí s obsluhou

 • zařízení SSB MINI VARIO na stříkání betonových směsí, sanaci železobetonových konstrukcí
 • zařízení WOMA - ATŰMAT k údržbě a čištění zařízení a systémů pomocí vodního paprsku
 • zařízení HYTORC pro povolování šroubů s maximálním momentem 15 000 Nm
 • vysokoobrátkový stroj EFCO pro zabrušování armatur bez jejich demontáže
 • žíhací zařízení (bližší informace o zařízení dá středisko montáží)

Každý zásah na zařízení je doložen technickou zprávou, v případě nutnosti zprávou specialistů (zkušebních techniků, konstruktérů, atd.).

 
OPRAVY TOČIVÝCH STROJŮ

Disponujeme

profesionálním týmem odborníků
velkými zkušenostmi v oblasti oprav, údržby a montáží
špičkovou technikou
širokým zázemím

Opravy točivých strojů

 • návrh typu stroje (čerpadla, ventilátoru) na základě parametrů požadovaných zákazníkem
 • dodávku zařízení včetně pohonu (elektromotor, turbínka, ventilátor)
 • návrh, výrobu a montáž základů soustrojí
 • montáž čerpadla, ventilátoru, pohonu
 • osové ustavení soustrojí přístrojem Fixtur-Laser a Combi-Laser
 • napojení soustrojí na potrubní trasy
 • dodávku potřebných armatur
 • opravy a repase použitých armatur (při opravě armatur je dodáván atest o opravě dle ČSN 13 3060, u pojistných ventilů dle ČSN 13 4309-2)
 • sledování provozního stavu soustrojí
 • diagnostika podle požadavků zákazníka - měření chvění a měření teplot ložisek
 • technické konzultace při řešení problémů spojených s provozem točivých zařízení
 • navržení optimální periody údržby a oprav točivých zařízení (BO, GO) a ostatního příslušenství (olejové chladiče, filtry, armatury, atd.), a to na základě stavu zařízení
 • komplexní technické zprávy o provedené opravě (součástí zprávy jsou atesty použitých materiálů, protokoly o dynamickém vyvážení rotorů, atd.)

Dále nabízíme speciální nářadí s obsluhou

 • zařízení Combi-Laser pro ustavování soustrojí do osy
 • zařízení EFCO pro zabrušování armatur bez jejich demontáže
 • zařízení HYTORC pro povolování šroubů s maximálním momentem 15 000 Nm
 • nahřívací pult (bližší informace o zařízení dá středisko montáží)

 

STAVEBNÍ ČINNOSTI

Nabízíme

poradenskou a informační činnost
zajištění a dodávku potřebných klasických stavebních materiálů
zajištění a dodávku potřebných speciálních stavebních materiálů
zajištění projektové dokumentace potřebné pro prováděné opravy
v oblasti speciálních stavebních prací provádíme návrh systému preventivních kontrol a preventivní údržby
při BO nebo GO vyzdívek kotlů a pecí zpracování vysušovacích teplotních křivek
při vysušování vyzdívek kontinuální měření vysoušecích teplot 6-ti kanálovým měřícím přístrojem DATA LOGER OM-3000 s rozsahem teplot od -250 °C do 1370 °C
zpracování technické zprávy o provedeném vysušování vyzdívek
zpracování technické zprávy o provedené opravě

Nástup na opravu po definování požadavku podle dohody, v případě potřeby okamžitého zásahu po dohodě na telefonu: 602 749 580.

Speciální stavební práce

 • demontáž, montáž a opravy šamotového zdiva kotlů a pecí
 • demontáž, montáž a opravy žárobetonového zdiva (Žo 900 až 1600)
 • demontáž, montáž a opravy izolačního zdiva kotlů a pecí
 • torkretování
 • sanace železobetonových konstrukcí speciálními materiály
 • demontáž, montáž a opravy betonových základů strojních zařízení
 • demontáž, montáž a opravy chemicky odolných obkladů včetně jejich ekologické likvidace
 • demontáž, montáž a opravy čedičových vložek potrubí
 • montáž a opravy kanalizací

Klasické stavební práce

 • demontáž, montáž a opravy obvodového zdiva z klasických stavebních materiálů
 • demontáž, montáž a opravy příček z klasických stavebních materiálů
 • demontáž, montáž a opravy betonových podlah
 • zhotovení a opravy vnitřních a vnějších omítek
 • montáž oken a dveří
 • zhotovení a opravy vnitřní malby
 • provedení nástřiku fasády disperzními barvami vysokotlakým strojem TITAN
 • montáž protipožárních uzávěrů

Veškeré práce jsou prováděny ve vysoké kvalitě, s dodržením dohodnutých rozsahů, cen a termínů.

SYSTÉMY PRO DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ

Služby pro systémy dálkového vytápění

 • komplexní služby spojené s investičním záměrem zákazníka
 • engineering vedení stavby od činností spojených s vydáním stavebního povolení, přes koordinaci stavby spojenou s výstavbou průmyslových celků, po technický dozor zhotovitele
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace v profesích strojních, stavebních, elektro a MaR
 • kompletní stavební činnosti spojené s realizací
 • komplexní montáž potrubních systémů tuzemských a zahraničních výrobců
 • zkoušky a diagnostiku (RTG, revize, tlakové zkoušky, profuky, atd.)
 • dodávky výměníkových stanic dle požadavků zákazníka
 • zaškolení obsluhy

Montážní činnosti

Naše společnost vlastní oprávnění pro montáž těchto potrubních systémů:

 • HART PIPE
 • montáž spojek systému
 • montáž odvodnění a odvzdušnění
 • montáž pevných bodů a kompenzátorů
 • montáž odboček
 • montáž alarm systému

Stavební činnosti

 • výkopové práce dle projektové dokumentace
 • zapískování potrubních systémů dle technických podmínek výrobce potrubních systémů
 • realizace odvodňovacích a vypouštěcích šachtic
 • přeložky inženýrských sítí
 • protlaky pod komunikacemi
 • instalace výstražných fólií
 • geodetické zaměření potrubních systémů
 • uvedení dotčených ploch do původního stavu

Dále nabízíme dodávky výměníkových stanic

 • kompletní dodávky stanic
 • montáž rozvodů páry a horké vody
 • dodávky deskových výměníků renomovaných výrobců
 • montáž měření a regulace systémů Honeywell, Landis a Staefa
 • monitoring výměníkových stanic včetně rádiových přenosů
Certifikační listiny pro montáž a opravy potrubních systémů