Certifikace

AmpluServis vykonává své činnosti na základě oprávnění a osvědčení vydaných např. Technickou inspekcí České republiky, Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, Obvodním báňským úřadem v Ostravě a řadou dalších úřadů a institucí.

Chemické laboratoře v Ostravě jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a registrovány pod čísly 1470.

Inspekční orgán AmpluServis registrovaný pod číslem 4047 je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17020 a je způsobilý poskytovat akreditované inspekční služby i dalším subjektům, nejen své mateřské organizaci.

Úspěšná certifikace společnosti podle norem řady ISO 9000 začíná v roce 1999. Od roku 2007 je AmpluServis držitelem certifikátu integrovaného systému řízení, tj. systému managementu kvality certifikovaného dle ČSN EN ISO 9001, systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikovaného dle ČSN OHSAS 18001 a systému managementu ochrany životního prostředí certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001.

AmpluServis je od roku 2011 certifikován v systému řízení výroby pro tavné svařování v rozsahu požadavků evropských norem ČSN EN ISO 3834-2 a dále vlastní certifikát na výrobu ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-1.

 

Certifikáty


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 CZ, EN
Velikost - 1.34 MB


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 CZ, EN
Velikost - 1.39 MB


Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008
Velikost - 1.31 MB


Osvědčení o akreditaci 117/2017
Velikost - 735.83 KB


Osvědčení o akreditaci 84/2020
Velikost - 2.06 MB


Osvědčení o autorizaci: Ing. Ivo Strak - autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
Velikost - 173.94 KB


Osvědčení o autorizaci: Ing. Martin Svoboda - autorizovaný technik v oblasti technologická zařízení staveb
Velikost - 1.62 MB


Certifikát na proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2
Velikost - 971 KB


ES certifikát na výrobu ocelových konstrukcí dle EN 1090-2 do EXC3
Velikost - 152.97 KB


Osvědčení o registraci - Český metrologický institut
Velikost - 121.89 KB

Potrubní oprávnění


Certifikát pro montáže HART-PIPE
Velikost - 65.22 KB

Ostatní oprávnění


Oprávnění na vyhrazená technická tlaková zařízení na Slovensku 209/4/2015
Velikost - 416.54 KB


Oprávnění na vyhrazená technická tlaková zařízení v Polsku
Velikost - 138.45 KB


Oprávnění 1193/7/05/ZZ - M,O,G,R,Z,Z/E - I,II,V k montáži, opravám, generálním opravám a rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám výtahů ...
Velikost - 238.27 KB


Oprávnění 4355/7/03/PZ - M - III,V,VI,VII k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení
Velikost - 64.13 KB


Oprávnění 1234/7/09TZ-M,O,R-NA,K1 k montáži, opravám a rekonstrukcím vyhrazených tlakových zařízení a ...
Velikost - 245.52 KB


Oprávnění 9732/7/02/EZ-M,O,R-E1/B k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Velikost - 231.53 KB


Oprávnění PZ 2-M-R I,II pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení plynových
Velikost - 79.88 KB


Oprávnění TZ-M-R-N-NP I,II - K I,II,III,IV pro montáž, opravy, reviza a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových
Velikost - 81.37 KB


Oprávnění ZZ - R I, II pro revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích
Velikost - 83.32 KB


Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
Velikost - 68.4 KB