Chemické služby

Chemické laboratoře společnosti v Ostravě jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a registrovány pod číslem 1470. Ostatní laboratoře jsou vedeny jako provozní laboratoře pod dohledem výše uvedené akreditované laboratoře. Naše akreditované laboratoře splňují požadavky zákona 695/2004 Sb., resp. vyhlášky č. 696/2004 Sb., která ukládá stávajícím i potencionálním zákazníkům pro obchodování s emisními povolenkami provádět rozbory akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.  Zajišťujeme svoz vzorků ze všech laboratoří. 

 

 

 

Naše laboratoře provádí kontrolu jakosti

> PALIVA, BIOPALIVA (BIOMASY)
> PRŮMYSLOVÉ OLEJE A MAZIVA
> PRŮMYSLOVÁ VODA 

 

 

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ PALIV

Akreditovaná laboratoř paliv Ostrava 

 • bilanční rozbory paliv a biomasy
 • vyhodnocení jakostních ukazatelů dodávaných paliv
 • stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti v palivech a biomase
 • stanovení obsahu vody v palivech a biomase
 • stanovení obsahu popela v palivech a biomase
 • stanovení veškeré síry v palivech a biomase
 • stanovení prchavé hořlaviny v palivech a biomase
 • stanovení celkového chlóru v palivech a biomase
 • elementární rozbor C,H,N v palivech, biomase a produktech spalování
 • provádění granulometrických rozborů
 • rozbory popílků, škvár a jemnosti mletí
 • provádění arbitrážních rozborů u dodavatelů paliv
 • svoz vzorků od dodavatelů paliv 
 • stanovení nedopalu v popelovinách

 


Rozsah analýz paliv a biopaliv
Velikost - 422.87 KB

 

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ OLEJŮ

Akreditovaná laboratoř olejů Ostrava

 • fyzikálně-chemické rozbory izolačních olejů se stanovením:
  čísla kyselosti, kinematické viskozity, bodu vzplanutí, obsahu vody, hustoty, povrchového napětí, obsahu inhibitorů, elektrické pevnosti a variačního koeficientu, ztrátového činitele a relativní permitivity.
   
 • fyzikálně-chemické rozbory turbínových, kompresorových, hydraulických, motorových a převodových olejů se stanovením:
  charakterizace vzorku (vzhled, barva, zákal), čísla kyselosti, kinematické viskozity, bodu vzplanutí, obsahu vody, deemulgační charakteristiky, mechanických nečistot, kódu čistoty a ferrografie


Rozsah analýz olejů
Velikost - 436.54 KB

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ VOD

Akreditovaná laboratoř analytiky (Ostrava)

Laboratoř analytiky (všechna pracoviště)

 • rozbory vod
  • základní fyzikálně-chemické rozbory průmyslových vod
  • rozbory napájecí, kotelní, surové, čířené a neutralizační vody, páry a kondenzátu
  • rozbory vod chladících okruhů
 • rozbory nánosů
  • chemické rozbory nánosů usazenin v trubkách tlakových částí kotlů
  • chemické rozbory usazenin na lopatkách turbín
  • chemické rozbory usazenin v potrubích horkovodních a teplovodních systémů
  • vyhodnocení limitních hmotností ochranných vrstev na vnitřním povrchu trubek kotlů
 • chemická měření
  • kontinuální měření koncentrace kyslíku v napájecích a chladících vodách a kondenzátech
  • měření chemických režimů parovodních oběhů kotlů
  • měření chemických režimů chemických úpraven vod
  • měření chemických režimů chemických úpraven kondenzátů

 


Rozsah analýz vod
Velikost - 422.72 KB

Certifikáty


Osvědčení o akreditaci 84/2020
Velikost - 2.06 MB

Kontakty

Centrální pracoviště Ostrava

Ing. Lukáš Baran
Vedoucí střediska chemických služeb 
Tel: +420 597 453 531 
GSM: +420 724 588 016 

lukas.baran@veolia.com

Ing. Zuzana Bíbrlíková
Vedoucí oddělení chemických služeb 
Tel: +420 597 453 532 
GSM: +420 724 196 140
zuzana.bibrlikova@veolia.com

Pracoviště Krnov

Jan Sieklik
Vedoucí oddělení chemických služeb 
Tel: +420 554 637 723
jan.sieklik@veolia.com

Pracoviště Olomouc

Hana Zdařilová
Vedoucí oddělení chemických služeb 
Tel: +420 587 403 273 
GSM: +420 724 196 135
hana.zdarilova@veolia.com

Pracoviště Přerov

Ludmila Vrtělová
Vedouci oddělení chemických služeb 
Tel: +420 581 273 244 
GSM: +420 724 196 095
ludmila.vrtelova@veolia.com

Pracoviště Kolín

Monika Kukalová
Laborantka oddělení chemických služeb 
Tel: +420 321 752 264
GSM: +420 702 288 645
monika.kukalova@veolia.com
 

Pracoviště Teplárna Karviná

Tel: +420 596 394 240 
 

Pracoviště Teplárna Frýdek-Místek

Radim Kašpar
Vedoucí oddělení chemických služeb
Tel: +420 558 640 053
GSM: +420 606 670 060
radim.kaspar@veolia.com

Pracoviště Teplárna ČSA Karviná

Mgr. Dagmar Kičmerová
Vedoucí oddělení chemických služeb 
Tel: +420 596 386 240 
GSM: +420 724 142 264
dagmar.kicmerova@veolia.com

Pracoviště Mariánské Lázně

Soňa Šlapáková
Tel: +420 354 597 421 
sona.bechnerova@veolia.com

Zajišťujeme svoz ze všech laboratoří