Veolia Energie v ČR je součástí nadnárodní skupiny Veolia, která v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů.
V České republice je skupina Veolia Energie považována za největšího nezávislého výrobce tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu. Zároveň představuje jednoho z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro Českou přenosovou soustavu, čímž napomáhá k zajištění rovnováhy v oblasti výroby a spotřeby elektřiny v zemi.

ETB 925x300

Hlavní činnosti

 • VÝROBA A DODÁVKY TEPLA, CHLADU, ELEKTŘINY, DUSÍKU A STLAČENÉHO VZDUCHU
 • PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ TEPLA A CHLADU
 • DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH UTILIT
 • POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO BUDOVY

Hlavní skupiny zákazníků

 • DOMÁCNOSTI
 • OBCE A MĚSTA
 • PRŮMYSL
 • TERCIÁRNÍ SFÉRA

Naše motto „Resourcing the world“

Na výrobě tepla a elektřiny se podílí 1 745 kotlů, 17 parních turbín, 12 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Díky kogenerační a třígenerační výrobě šetří Veolia Energie životní prostředí. Ekologickým a bezpečným způsobem buduje a provozuje energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce. Zvyšováním výkonu svých zařízení přispívá k omezování spotřeby energie, a tím k poklesu emisí CO2. Ekologizací svých provozů neustále snižuje emise TZL a oxidů síry a dusíku.

Klíčové údaje skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2015

 • 2 227 zaměstnanců
 • 3 864 GWh prodané elektřiny
 • 13 438 TJ prodaného tepla
 • 388 611 GJ prodaného chladu
 • Instalovaný tepelný výkon: 3 236 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 404 MWe
 • Obrat konsolidačního celku Veolia Energie ČR podle konsolidované účetní závěrky: 11,5 mld. Kč

Společnosti skupiny Veolia Energie ČR

 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Veolia Energie Kolín, a.s.
 • Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
 • Olterm & TD Olomouc, a.s.
 • AmpluServis, a.s.
 • Veolia Průmyslové služby ČR, a.s
 • Veolia Komodity ČR, s.r.o.
 • Veolia Powerline Sp. z o.o.