Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci 3. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita předložila společnost AmpluServis jednu žádost o podporu.

Název projektu:

Pořízení elektromobilu do společnosti AmpluServis

 
Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 1 elektromobilu.
 
Úměrná míra podpory:
24,75%
 
Cíle projektu:
Projekt reaguje na problém znečištění ovzduší v důsledku produkce emisí z dopravy ve městech v Moravskoslezském kraji.  
 
Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.