Informace o zpracování osobních údajů - Osoby vstupující do objektů společnosti

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost AmpluServis, a.s., zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osobách jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů AmpluServis, a.s., prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření, a jak dále s těmito osobními údaji Společnost nakládá a chrání je.
 

Informace o zpracování osobních údajů - Osoby vstupující do objektů společnosti
AmpluServis
Velikost - 299.88 KB