Informace o zpracování osobních údajů - Formuláře pro uplatnění práv

Uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů
AmpluServis
Velikost - 127.25 KB

Uplatnění práva na opravu osobních údajů
AmpluServis
Velikost - 127.66 KB

Uplatnění práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů
AmpluServis
Velikost - 127.99 KB

Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
AmpluServis
Velikost - 126.44 KB

Uplatnění práva na přístup k osobním údajům
AmpluServis
Velikost - 128.26 KB

Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
AmpluServis
Velikost - 128.49 KB